FTN           GEOINFORMATIKA          UNS 

   geoinformatika.uns.ac.rs                  

  • AKTUELNO:

    U rubrici NASTAVNI MATERIJALI za sve predmete tekućeg semestra postavljen je Upitnik za kvalitet izvođenja nastave. Upitnik je anoniman i biće dostupan u periodu od 21.05.2018 do 31.05.2018 godine. Svaki student je u obavezi da u tom periodu popuni i pošalje anketu za svaki predmet koji sluša u tekućem semestru.

    STRUČNA PRAKSA - DRŽAVNI PREMER:  Za studente četvrte godine stručna praksa će se održati u periodu od 11.06.2018. - 15.06.2018.

    STRUČNA PRAKSA - INŽENJERSKA GEODEZIJA: Za studente treće godine stručna praksa će se održati u periodu od 04.06.2018. - 08.06.2018.

Preskoči kursevi

Kursevi

Skupi sve
Proširi sve