OBAVEŠTENJA

 

22.01.2018.

Studenti koji su na vežbama ostvarili dovoljan broj bodova, ali potpis nisu dobili po drugim osnovama, imaju pravo da izađu na ispit. Potpis će dobiti kada polože usmeni deo ispita. Ukoliko ne polože ispit do početka sledeće školske godine moraće ponovo da slušaju predmet i ispune predispitne obaveze.

U prvom terminu januarskog roka školske 2017/2018 godine moguće je polagati usmeni deo ispita parcijalno (samo pitanja od 28. do 60, sa spiska ispitnih pitanja). Ukoliko se ostatak usmenog dela ne položi do 30.09.2018. prvi deo se poništava. Od drugog termina januarskog roka usmeni je moguće polagati samo u celini. Mogućnost parcijalnog polaganja imaju samo oni studenti koji su u ovoj školskoj godini prvi put slušali predmet.

Usmeni deo ispita u drugom terminu januarskog roka biće održan u četvrtak, 8.02.2018, od 8.00h u učionici 201.

 

No courses in this category