DETEKCIJA OBJEKATA PODZEMNE INFRASTRUKTURE

Profesor

dr Aleksandar Ristić (aristic@uns.ac.rs)

Asistenti

Milan Vrtunski (milanv@uns.ac.rs)

Željko Bugarinović (zeljkob@uns.ac.rs)

 

Predispitne obaveze, uslovi za dobijanje potpisa

Prisustvo na svim tipovima vežbi biće evidentirano, dozvoljen 1 izostanak uz opravdanje i naknadno odrađivanje. Prve nedelje nema vežbi.

 

a) 4 termina TERENSKIH vežbi: 3 termina vežbi sa GEORADAROM  i 1 termin vežbi sa elektromagnetnim lokatorom EML. Akvizicija podataka. Vežbe traju 3 školska časa, prema datim terminima. Grupe definisane od strane studentske službe.

b) 8+1 termina računarskih vežbi, u računarskoj učionici MI G5 (MI B4-4A). Obrada podataka. Vežbe traju 3 školska časa, prema zvaničnom rasporedu. Grupe definisane od strane studentske službe.

 

Termini TERENSKIH vežbi

 

Termin 1: Osnovni principi i modovi rada Georadara                                   Termin 2: Praktični primeri detekcije Georadarom        

Sreda 17.10.2018. (ispred  MI FTN)                                                                          Sreda 24.10.2018. (ispred  MI FTN)

Grupa 3: od 13.00 do 15.30 – raspored                                                                    Grupa 3: od 13.00 do 15.30 – raspored

Grupa 4: od 15.45 do 18.15 – raspored                                                                      Grupa 4: od 10.15 do 12.45

Petak 19.10.2018. (ispred  MI FTN)                                                                         Petak 26.10.2018. (ispred  MI FTN)

Grupa 1: od 07.45 do 10.15 – raspored                                                                      Grupa 1: od 07.45 do 10.15 – raspored

Grupa 2: od 10.30 do 13.00 – raspored                                                                    Grupa 2: od 10.30 do 13.00 – raspored

Rezervni termini:                                                                                                              Rezervni termini:

Utorak 23.10.2018.                                                                                                          Utorak 30.10.2018.

Termin 1: od 08.45 do 11.15                                                                                           Termin 1: od 08.45 do 11.15

Termin 2: od 11.30 do 14.00                                                                                         Termin 2: od 11.30 do 14.00

Četvrtak 25.10.2018.                                                                                                       Četvrtak 01.11.2018.

Termin 3: od 13.15 do 15.45                                                                                           Termin 3: od 13.15 do 15.45

Termin 4: po potrebi                                                                                                        Termin 4: po potrebi

 

 

Termin 3: Formiranje 3D modela i sinhronizovan premer sa GPS           Termin 4: Praktični primeri detekcije EML

Sreda 31.10.2018. (ispred  MI FTN)                                                                           Sreda 07.11.2018. (ispred  MI FTN)

Grupa 3: od 13.00 do 15.30 – raspored                                                                    Grupa 3: od 13.00 do 15.30 – raspored

Grupa 4: od 10.15 do 12.45                                                                                             Grupa 4: od 10.15 do 12.45

Petak 02.11.2018. (ispred  MI FTN)                                                                          Petak 09.11.2018. (ispred  MI FTN)

Grupa 1: od 07.45 do 10.15 – raspored                                                                      Grupa 1: od 07.45 do 10.15 – raspored                                                            

Grupa 2: od 10.30 do 13.00 – raspored                                                                    Grupa 2: od 10.30 do 13.00 – raspored

Rezervni termini:                                                                                                              Rezervni termini:

Utorak 06.11.2018.                                                                                                           Utorak 13.11.2018.

Termin 1: od 08.45 do 11.15                                                                                           Termin 1: od 08.45 do 11.15

Termin 2: od 11.30 do 14.00                                                                                         Termin 2: od 11.30 do 14.00

Četvrtak 08.11.2018.                                                                                                       Četvrtak 15.11.2018.

Termin 3: od 13.15 do 15.45                                                                                          Termin 3: od 13.15 do 15.45

Termin 4: po potrebi                                                                                                       Termin 4: po potrebi

 

 

FORMIRANJE OCENE

Ocena se formira na osnovu rezultata ostvarenih iz 2 nezavisne provere znanja, pri čemu obe celine pojedinačno moraju biti položene:

 

PRAKTIČNI DEO ISPITA (maksimalno 60 bodova)

Uslov za izlazak na usmeni deo ispita je osvojen 31 bod (51%). Izveštaji se boduju sa maksimalno 10 bodova, a računarski zadaci sa maksimalno 20 bodova.

Jedan termin (nakon završetka semestra) rezervisan za popravku jednog najslabije ocenjenog zadatka.

Ocenjivanje praktičnog rada

- 2 izveštaja sa terenskih vežbi

Termin za odbranu izveštaja 1: 05-09.11.2018.

Termin za odbranu izveštaja 2: 19-23.11.2018.

- 2 praktična zadatka sa računarskih vežbi (u terminu računarskih vežbi)

 

USMENI DEO ISPITA (maksimalno 80 bodova)

4 ispitna pitanja, svako vredi maksimalno 20 bodova

1 pitanje iz opšteg dela gradiva

1 pitanje iz teorijskog i hardverskog dela vezanog za georadar

1 pitanje iz softverskog dela vezanog za georadar

1 pitanje iz oblasti primene detektora RD8000

Minimum za polaganje usmenog dela ispita je 41 boda (51%)

 

Dobijeni potpis važi 2 školske godine. Nakon 30.09.2020. prestaje važenje položenog praktičnog dela ispita.

Nadalje postoje dve opcije:

  1. Prijava na studentskoj službi za ponovno slušanje predmeta (prisustvo vežbama i odrađivanje zadataka i izveštaja koji će ponovo da važe dve školske godine)
  2. Polaganje pismenog dela ispita (u terminu ispitnih rokova definisanim od strane studentske službe)

Položen pismeni deo ispita važi dva ispitna roka: rok u kome je ispit položen i prvi sledeći rok

Ako kandidat ne položi usmeni u dva predviđena roka mora ponovo da polaže pismeni deo ispita

Studenti ne mogu da pristupe polaganju usmenog dela ispita ukoliko nisu položili pismeni

 

Napomena: Studenti koji su slušali predmet školske 2016/2017 praktični deo ispita važi do 31.12.2018 godine. Ako kandidat do tada ne položi usmeni deo ispita mora da polaže pismeni (po pravilima objašnjenim iznad pod tačkom 2).

Spisak ispitnih pitanja je dostupan na internet strani predmeta.

 

LITERATURA

  1. Materijali sa predavanja i vežbi, koji se nalaze u rubrici Nastavni materijali - Detekcija objekata podzemne infrastrukture
  2. The survey association, The essential guide to utility surveys, ISSUE 3, 2011.
  3. D. Daniels, ”Ground Penetrating Radar - Second edition”, 2004.
  4. B. Allred, J. Daniels, M. Eshani, “Handbook of Agricultural Geophysics”, 2008.
  5. Radiodetection Ltd, “ABC&XYZ of locating buried pipes and cables – for beginner and the specialist”, 2008.

 

Nema kurseva u ovoj kategoriji