GEODEZIJA

Profesor

Pavel Benka (e-mail: pavel.benka@polj.uns.ac.rs)

Asistent

Petković Marijana (e-mail: marijana.petkovic@uns.ac.rs)

Vasić Dejan (e-mail: dvasic@uns.ac.rs)

 

FORMIRANJE OCENE

            Ocena se formira iz dve nezavisne provere znanja (pismeni i teorijski deo ispita).

Dolasci na vežbe su obavezni. Preduslov za izlazak na ispit i dobijanje potpisa je overen elaborat.

 

PISMENI DEO ISPITA (najviše 40 bodova)

  • Položen kolokvijum važi do kraja tekuće školske godine, zaključno sa drugim septembarskim ispitnim rokom.

TEORIJSKI DEO ISPITA (najviše 60 bodova)

Uslov za izlazak na teorijski deo ispita je položen pismeni deo ispita.

 

ISPIT

Ispit nosi ukupno 100 bodova i sastoji se iz dva dela:

1. Pismeni deo- zadaci  (min 21/40)

2. Usmeni deo- teorija (min 30/60)

LITERATURA

  1. Materijali sa predavanja i vežbi koji se nalaze u rubrici Nastavni materijali - Geodezija 1.
  2. K. Mihailović, K. Vračarić: ,,Geodezija 1’’, Beograd, 1989.

  3. K. Vračarić, I. Aleksić, J. Gučević: ,, Geodetski premer’’, Beograd 2009.

  4. K. Vračarić, I. R. Aleksić: PRAKTIČNA GEODEZIJA, "GEOKARTA”, Beograd 2007.

  5. I. Aleksić, J. Gučević, J. Popović: ,, Zbirka zadataka iz geodetskog premera’’, Beograd 2010.

  6. O. Vasović, J. Gučević: PRAKTIČNA GEODEZIJA 1, Beograd 2010.

No courses in this category