REZULTATI:

 

Rezultate ispita održanog 06.02.2018.  možete preuzeti ovde.

Rezultati pismenog održanog 25.01.2018:
Đorđe Krstić 40 bodova

Rezultate ispita održanog 08.10.2017.  možete preuzeti ovde.

Rezultati ispita održanog 21.10.2017:

GG 68/16    Nestorović    Milan    20

Nema kurseva u ovoj kategoriji