REZULTATI

Резултате теоријског колоквијума одржаног 06.12.2017. године можете преузети овде.

Резултате рачунског колоквијума одржаног 13.01.2018 године можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 22.01.2018 године можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 03.02.2018 године можете преузети овде.

Писмени део испита, који је одржан 10.04.2018., нико није положио. 

Nema kurseva u ovoj kategoriji