REZULTATI

Резултате теоријског колоквијума одржаног 06.12.2017. године можете преузети овде.

Резултате рачунског колоквијума одржаног 13.01.2018 године можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 22.01.2018 године можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 03.02.2018 године можете преузети овде.

Писмени део испита, који је одржан 10.04.2018., нико није положио. 

Резултате испита одржаног 11.06.2018 године можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 25.06.2018 године можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 27.08.2018 године можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 03.09.2018 године можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 15.09.2018 године можете преузети овде.

Писмени део испита (30.09.2018) није нико положио.

Резултате испита одржаног 14.10.2018 године можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 28.10.2018 године можете преузети овде.

Резултате теоријског колоквијума одржаног 28.11.2018. године можете преузети овде.

Резултате рачунског колоквијума одржаног 09.01.2019. године можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 21.01.2019 године можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 02.02.2019 године можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 08.04.19.године можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 24.06.19.године можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 09.07.19.године можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 26.08.19.године можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 02.09.19.године можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 16.09.19.године можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 12.10.19.године можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 26.10.19.године можете преузети овде.

No courses in this category