OPŠTA KARTOGRAFIJA

Profesor

vanr. prof. dr Mirko Borisov dipl. inž. geod.

mborisov@uns.ac.rs

Asistenti

asistent-master Željko Bugarinović dipl. inž. geod. (zeljkob@uns.ac.rs)  

istraživač pripravnik Bojan Popović dipl. inž. geod. (bojanpop94@uns.ac.rs)   

 

FORMIRANJE OCENE

            Ocena se formira iz dve nezavisne provere znanja (praktičan i teorijski deo ispita).

 

PRAKTIČNI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

 1.  Bodovi sa računarskih vežbi

Dva računarska testa (najviše 15 bodova po testu), za studente koji redovno prisustvuju nastavi

Studenti koji imaju više od jednog neopravdanog izostanka sa vežbi do prvog računarskog testa mogu da osvoje najviše 12.5 bodova na prvom testu

Studenti koji imaju više od jednog neopravdanog izostanka sa vežbi u terminima za drugi računarski test mogu da osvoje najviše 12.5 bodova na drugom testu

Da bi se računarski test smatrao položenim potrebno je osvojiti min 8 bodova

 2.  Seminarski rad (najviše 15 bodova)

Piše se i brani u toku semestra

 3. Prisustvo na vežbama najvise 5 bodova

Napomena: Za polaganje praktičnog dela ispita potrebno je osvojiti min 25 bodova
 
 

TEORIJSKI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

1. PRVI DEO GRADIVA (najviše 20 bodova)

Može da se položi preko kolokvijuma ili u ispitnim rokovima

Teorijski kolokvijum (datum doržavanja: 20.11.2019.) nije obavezan, ali ulazi u zbir od 100 bodova

Položen kolokvijum važi do kraja tekuće školske godine, zaključno sa drugim septembarskim ispitnim rokom

10 kratkih pitanja iz prvog dela gradiva sa predavanja

2. DRUGI DEO GRADIVA (najviše 30 bodova)

10 kratkih pitanja iz drugog dela gradiva sa predavanja

Polaže se u ispitnim rokovima definisanim od strane studentske službe

Napomena: Uslov za izlazak na teorijski deo ispita je osvojenih 25 bodova iz praktičnog dela ispita. Obavezno je polaganje oba računarska testa sa min osvojenih 8 bodova po testu.

 

ISPIT

Ispit nosi ukupno 100 bodova i sastoji se iz četiri dela:

1. Računarski testovi  (min 16/30)

2. Seminarski rad (min 8/15)

3. Prisustvo na vežbama (max 5)

4. Prvi deo gradiva/Teorijski kolokvijum (min 10/20)

5. Drugi deo gradiva (min 15/30)

 Napomena: Da bi se ispit smatrao položenim treba u zbiru osvojiti min 51 bod.

 

Akademska etika

  • Korišćenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili testu povlači poništavanje svih do tada osvojenih bodova.

 

LITERATURA

  1. Materijali sa predavanja i vežbi koji se nalaze u rubrici Nastavni materijali - Opšta kartografija
  2. Jones, C. (1997), Geographical Information Systems and Computer Cartography, Longman
  3.  Group of authors (1984), Specialization Surveying and Cartography, Faculty of Civil Engineering, Prague
  4.  Peterca, M. et al. (1974), Kartografija, VGI Beograd Additional:
  5.  Robinson, A. et al. (1995), Elements of Cartography, USA
  6.  Borisov, M. (2006), Razvoj GIS, Zadužbina Andrejević

 

No courses in this category