INŽENJERSKA GEODEZIJA

Profesor

 Vladimir Bulatović (e-mail: vbulat2003@gmail.com)

Dejan Vasić  (e-mail: dvasic@uns.ac.rs)

Asistent

Petković Marijana (e-mail: marijana.petkovic@uns.ac.rs)

 

FORMIRANJE OCENE

            Ocena se formira iz dve nezavisne provere znanja (pismeni i teorijski deo ispita).

Dolasci na vežbe su obavezni.

 

PISMENI DEO ISPITA (najviše 80 bodova)

  • Položen kolokvijum važi do kraja tekuće školske godine, zaključno sa drugim septembarskim ispitnim rokom.

TEORIJSKI DEO ISPITA (najviše 20 bodova)

Uslov za izlazak na teorijski deo ispita je osvojenih 40 bodova iz pismenog dela ispita. 

 

ISPIT

Ispit nosi ukupno 100 bodova i sastoji se iz dva dela:

1. Pismeni deo- zadaci  (min 40/80)

2. Usmeni deo- teorija (min 10/20)

LITERATURA

  1. Materijali sa predavanja i vežbi koji se nalaze u rubrici Nastavni materijali - Inženjerska geodezija.
  2. Slobodan Ašanin, "Inženjerska geodezija 1".

Nema kurseva u ovoj kategoriji