INŽENJERSKA GEODEZIJA

Profesor

dr Dejan Vasić  (e-mail: dvasic@uns.ac.rs)

Konsultacije: sreda, 11h, kabinet 705 FTN kula

Asistent

Vujinović Marijana (e-mail: marijana.petkovic@uns.ac.rs)

 

FORMIRANJE OCENE

            Ocena se formira iz dve nezavisne provere znanja (pismeni i teorijski deo ispita).

Dolasci na vežbe su obavezni.

Dolasci na vežbe i predavanja se evidentiraju.

 

PISMENI DEO ISPITA (najviše 80 bodova)

  • Kolokvijuma (min 50/80). Položen kolokvijum važi do kraja tekuće školske godine, zaključno sa socijalnim rokovima

ili

  • Ispit (min 40/80)

TEORIJSKI DEO ISPITA (najviše 20 bodova)

Uslov za izlazak na teorijski deo ispita je osvojenih 50 bodova sa kolokvijuma ili 40 bodova iz pismenog dela ispita.

 

ISPIT

Ispit nosi ukupno 100 bodova i sastoji se iz dva dela:

1. Pismeni deo- zadaci  

2. Usmeni deo- teorija 

Na ispit je moguće izaći samo uz prethodnu prijavu.

LITERATURA

  1. Materijali sa predavanja i vežbi koji se nalaze u rubrici Nastavni materijali - Inženjerska geodezija.
  2. Slobodan Ašanin, "Inženjerska geodezija 1".

No courses in this category