REZULTATI:

 

Rezultati julskog roka:

Stefan Kisić 60 bodova

Rada Tunguz 70 bodova

Ostali studenti nisu položili. Uvid u radove 27.06.2018. u 12h, LG308.

Rezultati junskog roka:

Bojana Bojić 60 bodova

Aleksandra Kovačević 60 bodova

Ostali studenti nisu položili. Uvid u radove 15.06.2018. u 9h, LG308.

Rezultati majskog- apsolventskog roka:

Branka Biberdžić 50 bodova. Ostali studenti nisu položili.

Rezultate ispita održanog 10.04.2018. možete preuzeti ovde.
Rezultate ispita održanog 03.02.2018. možete preuzeti ovde.
Rezultate ispita održanog 22.01.2018. možete preuzeti ovde.
Rezultate kolokvijuma održanog 10.1.2018. možete preuzeti ovde.

Rezultate ispita održanog 08.10.2017. (produženi oktobarski II rok) možete preuzeti ovde.

Usmeni deo ispita u produženom oktobarskom II roku će biti održan 12.10.2017. u 11h, učionica LG005.

 

 

 

 

Nema kurseva u ovoj kategoriji