РЕЗУЛТАТИ

Резултате теоријског колоквијума одржаног 04.04.2018. можете преузети овде.

Резултате рачунског колоквијума одржаног 09.05.2018. можете преузети овде.

Резултате поправног рачунског колоквијума одржаног 28.05.2018. можете преузети овде.

Бодове освојене предајом елабората можете преузети овде.

Nema kurseva u ovoj kategoriji