Način polaganja ispita: seminarski rad nosi 30 bodova. Odbranjen seminarski rad je uslov izlaska na ispit. Na ispitu možete osvojiti 70 bodova. Osvojeni bodovi se sabiraju i na taj način formiraju konačan broj bodova.

Materijale sa predavanja možete preuzeti sa linka: http://www.geoservis.ftn.uns.ac.rs/downloads/AGRM/

Termin za odbranu seminarskih radova:

PETAK 19.01.2018 u 12-14h, sala LG005.

NA ISPIT U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU MOGU IZAĆI SAMO STUDENTI KOJI IMAJU POTPIS PROFESORA U INDEKSU I ODBRANJEN SEMINARSKI RAD.

Ispit će biti održan u sredu 31.01.2018 u 12:30, sala 102. Na ispit mogu izaći samo studenti koji su dobili potpis u indeks.

No courses in this category