VIŠA GEODEZIJA

Profesor

vanr. prof. dr Mirko Borisov dipl. inž. geod.

mborisov@uns.ac.rs

Asistenti

Milan Vrtunski (milanv@uns.ac.rs)

MSc Željko Bugarinović (zeljkob@uns.ac.rs)

 

FORMIRANJE OCENE

            Ocena se formira iz dve nezavisne provere znanja (praktičan i teorijski deo ispita).

 

PRAKTIČNI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

 1.  Bodovi sa računarskih vežbi (najviše 30 bodova)

 • Rade se tri računarska testa (najviše 10 bodova po testu)
 • Svaka računarska vežba radi se tri termina od kojih je treći termin planiran za usmenu odbranu zadatka
 • Za polaganje svakog testa potrebno je osvojiti minimum 5 bodova

 2.  Računski kolokvijum (najviše 10 bodova)

 • Nije obavezan ali ulazi u zbir od 100 bodova
 • Radi se krajem semestra
 • Na računskom kolokvijumu se rade dva zadatka
 • Priprema za računski kolovijum radi se u sklopu računarskih vežbi
 • Minimum za polaganje je 5 osvojenim bodova

3.  Prezentacija (najviše 10 bodova)

 • Radi se u timu od po tri studenata
 • Brani se usmeno krajem semestra
 • Minimum za polaganje je 5 osvojenim bodova

 

TEORIJSKI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

Uslov za izlazak na teorijski deo ispita je osvojenih 25 bodova iz praktičnog dela ispita. 

1. Usmeni deo ispita (održava se u ispitnim rokovima definisanim od strane studentske službe)

 • 3 ispitna pitanja iz gradiva sa predavanja (najviše 50 bodova)
 • Koncept se pismeno radi a nakon toga usmeno odgovara

 

ISPIT

Ispit nosi ukupno 100 bodova i sastoji se iz četiri dela:

1. Računarski testovi  (min 15/30)

2. Računski kolokvijum (min 5/10)

3. Prezentacija (min 5/10)

4. Usmeni deo ispita (min 25/50)

 

Akademska etika

 • Korišćenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili testu povlači poništavanje svih do tada osvojenih bodova.

 

Literatura

 1. Petr Vaniček, Edward J. Krakiwski Geodezija - koncepti 
 2. A. Živković, Viša geodezija
 3. Skripte sa predavanja, nalaze se u Nastavnim materijalima - Viša geodezija

Nema kurseva u ovoj kategoriji