Rezultati prvog testa 4.04.2018 - pdf

Rezultati drugog testa 06.06.2018:

1. Marija Zivanovic 4
2. Jevtic Ljubica 2.5
3. Darko Djuricic 3.25
4. Dusica Rakic  -
 
Tabela sa bodovima iz vežbi i testova nalazi se u sekciji Grades (na početnoj stranici predmeta odabere se link Geoinformacione tehnologije i na narednoj stranici opcija Grades, link sa leve strane).

No courses in this category