INŽENJERSKA GEODEZIJA 3

 

Profesor

Doc. dr Zoran Sušić, dipl. inž. geod.

zsusic@uns.ac.rs

Asistenti

asistent-master Igor Sabadoš, dipl. inž. geod.

igorsabados@uns.ac.rs

asistent-master Mehmed Batilović, dipl. inž. geod.

mehmed@uns.ac.rs

 

FORMIRANJE OCENE


Ocena se formira na osnovu dve nezavisne provere znanja (računski i teorijski deo ispita)

 

Računski deo ispita (najviše 60 bodova)

 

Polaže se jedan kolokvijum na kom se može osvojiti najviše 60 bodova

 

Teorijski deo ispita (najviše 40 bodova)

 

Radi se u vidu testa ili ispitnih pitanja

 

ISPIT

 Ispit nosi ukupno 100 bodova

  1. Računski deo ispita (min 30/60)
  2. Teorijski deo ispita (min 20/40)

Akademska etika

  • Korišćenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili testu povlači poništavanje svih do tada osvojenih bodova.

 

LITERATURA

  1. Materijal sa predavanja i vežbi koji se nalazi u rubrici nastavni materijali - Inženjerska geodezija 3

 

O predmetu

Predmet Inženjerska geodezija 3 je koncipiran tako da obuhvata postupke relizacije merenja i obrade podataka u okviru mikromreža različitih inženjerskih objekata (hidrotehnički objekti, tuneli, saobraćajnice). Matematički modeli obrade geodetskih mreža podrazumevaju primenu MNK, datumskih transformacija, analize osetljivosti geodetskih mreža i postupaka optimizacije projektovanja. U okviru predmeta se izučavaju osnovni koncepti dinamičkog obeležavanja visokih konstrukcija, IR termografije u postupcima prostornog prikupljanja podataka i metode radarske interferometrije u analizi deformacija.

No courses in this category