Predmet Inženjerska geodezija 3 je koncipiran tako da obuhvata postupke relizacije merenja i obrade podataka u okviru mikromreža različitih inženjerskih objekata (hidrotehnički objekti, tuneli, saobraćajnice). Matematički modeli obrade geodetskih mreža podrazumevaju primenu MNK, datumskih transformacija, analize osetljivosti geodetskih mreža i postupaka optimizacije projektovanja. U okviru predmeta se izučavaju osnovni koncepti dinamičkog obeležavanja visokih konstrukcija, IR termografije u postupcima prostornog prikupljanja podataka i metode radarske interferometrije u analizi deformacija.

Nema kurseva u ovoj kategoriji