E - mail

Консултације

Кабинет

Милан Трифковић

milantri@eunet.rs

Петак 10:00 – 11:30 часова

ФТН блок 213

Јелена Лазић

lazicjelena@uns.ac.rs

Уторак 09:30 – 11:00 часова

Петак 12:00 – 13:00 часова

ЛГ 308

 

Предаја елабората

24.12.2018.

18:30 часова

ЛГ 105

11.01.2019.

13:15 часова

ЛГ 308

 

Колоквијум

Датум

Време

Учионица

Рачунски

10.01.2019.

10.00 часова

ЛГ 005

Теоријски

10.01.2019.

12.00 часова

ЛГ 005

No courses in this category