РЕЗУЛТАТИ

Резултате рачунског колоквијума одржаног 10.01.2018. године можете преузети овде.

Резултате теоријског колоквијума одржаног 12.01.2018. године можете преузети овде.

Списак студената који су стекли услов изласка на испит и освојили бодове предајом елабората можете преузети овде.

Списак студената који су положили испит преко колоквијума можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 23.01.2018. године можете преузети овде.

Резултате испита одржаног 04.02.2018. године можете преузети овде.

Nema kurseva u ovoj kategoriji