METODE PRECIZNIH GEODETSKIH MERENJA I OBRADA PODATAKA

Profesor

 Vladimir Bulatović (e-mail: vbulat2003@gmail.com)

Asistent

Marković Marko (e-mail: marko_m@uns.ac.rs)

Vujinović Marijana (e-mail: marijana.petkovic@uns.ac.rs)

 

FORMIRANJE OCENE

            Ocena se formira iz dve nezavisne provere znanja (pismeni i teorijski deo ispita).

Dolasci na vežbe su obavezni (terenske i računske). Urađen elaborat sa tereniskih vežbi je neophodan za dobijanje potpisa i izlaska na ispit.

Studenti koji nisu upisali master studije nemaju pravo polaganja pismenog i usmenog ispita.

 

PISMENI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

  • Položen kolokvijum važi do kraja tekuće školske godine, zaključno sa drugim septembarskim ispitnim rokom.
  • Na ispitu je dozvoljeno samo korišćenje kalkulatora i formula koje se mogu preuzeti ovde.
  • Tablice kvantila studentovog rasporeda se mogu preuzeti ovde.

TEORIJSKI DEO ISPITA (najviše 50 bodova)

Uslov za izlazak na teorijski deo ispita je osvojenih 30 bodova iz pismenog dela ispita. 

 

ISPIT

Ispit nosi ukupno 100 bodova i sastoji se iz dva dela:

1. Pismeni deo- zadaci  (min 30/50)

2. Usmeni deo- teorija (min 25/50)

LITERATURA

  1. Materijali sa predavanja i vežbi koji se nalaze u rubrici Nastavni materijali - Metodepreciznih geodetskih merenja i obrade podataka.
  2. Gligorije Perović, "Precizna geodetska merenja".
  3. Vladimir Bulatović, "METODE PRECIZNIH GEODETSKIH MERENJA -skripta za drugi deo ispita".

 

No courses in this category