GEOSENZORSKE MREŽE

Profesor

dr Aleksandar Ristić (aristic@uns.ac.rs)

Asistenti

Milan Vrtunski (milanv@uns.ac.rs)

Željko Bugarinović (zeljkob@uns.ac.rs)

 

 Predmet Geosenzorske mreže sačinjen je iz 3 celine:

 1. Opšte napomene, struktura i arhitektura geosenzorskih mreža
 2. Projektovanje i analiza geosenzorskih mreža.
 3. Realizacija i praktična primena geosenzorskih mreža

APLIKACIJE
1. Aplikacije praćenja promena u OKRUŽENJU

 • Metereološka i geofizička istraživanja (odroni, klizišta...)
 • Pametne kuće i gradovi
 • Praćenje izgradnje i održavanja objekata
 • Lokacijski Bazirani Servisi
 • Praćenje i upravljanje MO (V/K/V sabraćaj, javne službe: vatrogasci, policija, hitna pomoć, dostava...)
 • Praćenje procesa navodnjavanja
 • Precizna poljoprivreda
 • Praćenje zagađenja (voda, vazduh, zemlja)
 • Praćenje katastrofalnih događaja (poplave, požari suše)
 • Praćenje kretanja životinja
 • Praćenje vremenskih prilika koji utiču na prinose i stoku
 • Praćenje i istraživanje ponašanja i kretanja Zemlje
 • Chemical/biological detection
 • Praćenje stanja u priobalju, zemljištu i atmosferi
 • Kombinovano praćenje u okruženju

2. Ostale namene: vojska, medicina, specifične...

 

PREDISPITNE OBAVEZE

- Prisustvo na predavanjima. Evidencija, dozvoljena 2 izostanka uz opravdanje.

- Prisustvo na računarskim i praktičnim vežbama. Prisustvo na svim tipovima vežbi biće evidentirano, dozvoljen 1 izostanak uz opravdanje.

- Dobijeni potpis važi 2 školske godine

 

FORMIRANJE OCENE

Ocena se formira na osnovu rezultata ostvarenih iz 2 nezavisne provere znanja, pri čemu obe celine pojedinačno moraju biti položene:


PRAKTIČNI DEO ISPITA (maksimalno 40 bodova)
Uslov za izlazak na usmeni deo ispita je osvojenih 20 bodova (51%). Svaki zadatak vredi maksimalno 10 bodova.
Poslednji termin u semestru rezervisan je za popravku jednog najslabije ocenjenog zadatka.

Ocenjivanje praktičnog rada:

1. Računarski testovi (maksimalno 20 bodova)

- Test 1 - Senzori 

- Test 2 - Komunikacija (Protokoli) 

2. Teorijski test (maksimalno 10 bodova)

- Softverska rešenja za monitoring u realnom vremenu

3. Mini projekat (maksimalno 10 bodova)

- Praktično povezivanje senzora

- Usmeno pezentovanje izabrane teme

 

USMENI DEO ISPITA (maksimalno 60 bodova)

3 ispitna pitanja, svako vredi maksimalno 20 bodova

 • 1 pitanje iz opšte strukture i arhitekture geosenzorskih mreža
 • 1 pitanje iz projektovanja i analize geosenzorskih mreža
 • 1 pitanje iz realizacije i praktične primene geosenzorskih mreža

Minimum za polaganje usmenog dela ispita je 31 bod (51%)

Nakon 30.09.2020. prestaje važenje položenog praktičnog dela ispita. Nadalje je neophodno ponovno prisustvo vežbama i odrađivanje zadataka.

 

LITERATURA

 1. Materijali sa predavanja i vežbi, nalaze se u rubrici Nastavni materijal - Geosenzorske mreže
 2. Anthony Stefanidis, Silvia Nittel (editors), "GeoSensor Networks", CRC Press, USA, 2004.
 3. C. S. Raghavendra, K. M. Sivalingam, T. Znati, "Wireless sensor networks", Kluwer academic publishers, 2004.

 

No courses in this category