Usmeni deo ispita iz MK biće održan 16.07.2018., 11h, 
kabinet Maksima Gorkog 22-24.
 
Rezultati pismenog dela ispita:
 
1. Radovan Simić           18 bodova     (usmeni);
2. Stevan Milovanov       15 bodova     (usmeni);
3. Slobodan Isailović      13 bodova     (usmeni - uslovno).
 
4. Igor Ruskovski             8 bodova;
5. Nemanja Bogdanović   5 bodova;
6. Andjelko Matić              4 boda.

Nema kurseva u ovoj kategoriji