Rezultati pismenog dela ispita iz MK održanog 21.12.2019.
 

1. Tatjana Đurić                  16 bodova (poziva se na završni deo ispita);
2. Nataša Radivojević        15 bodova (poziva se na završni deo ispita);
3. Vanja Jokić                      11 bodova (nije položila pismeni deo ispita)

Završni deo ispita biće održan u petak (27.12.2019) u 10.00h, kancelarija Maksima Gorkog 24. 
U isto vreme mogu se pogledati rezultati pismenog dela ispita.

 

Rezultati pismenog dela ispita iz MK održanog 23.11.2019.

1. Nataša Radivojević      12.5  bodova (nije položila pismeni deo ispita);
2. Tatjana Djurić              8.5  bodova (nije položila pismeni deo ispita).
 
Uvid u rezultate pismenog dela ispita 4.decembra u 11h (Amfiteatar 4).
 
 

Rezultati pismenog dela ispita iz MK održanog 28.09.2019.

 
1. Nataša Jevtić                22 boda  (poziva se na usmeni);
2. Nikola Josić                  15 bodova (poziva se na usmeni);
3. Marina Golubović       14 bodova (poziva se na usmeni - uslovno);
4. Nemanja Vidić             14 bodova (poziva se na usmeni - uslovno);
5. Milan Pjević                  13 bodova (poziva se na usmeni - uslovno);
6. Miomir Milenković     2 boda (nije položio).
 
Usmeni deo ispita biće održan u ponedjeljak (30.09.2019) u 13.00h,
kancelarija Maksima Gorkog 24.
 
U isto vreme mogu se pogledati rezultati pismenog dela ispita.

 

Rezultati pismenog dela ispita iz MK održanog 31.08.2019.

 
1. Nikola Josić              4 boda  (nije položio);
2. Milan Gavrilović      19 bodova (poziva se na usmeni);
3. Dajana Racković     17 bodova (poziva se na usmeni);
4. Bojana Petrov         15 bodova (poziva se na usmeni).
 
Usmeni deo ispita biće održan u sredu (04.09.2019) u 11.00h,
kancelarija Maksima Gorkog 24.
 
U isto vreme mogu se pogledati rezultati pismenog dela ispita.

 

Sub-categories
Rezultati kolokvijum 1 - grupa 1