GEODEZIJA

Profesor

Pavel Benka (e-mail: pavel.benka@polj.uns.ac.rs)

Asistent

Petković Marijana (e-mail: marijana.petkovic@uns.ac.rs)

Konsultacije: ponedeljakom 13.30, kabinet LG308

PREDISPITNE OBAVEZE

Dolasci na vežbe su obavezni.

Overen elaborat je preduslov za izlazak na ispit i dobijanje potpisa.

ISPIT

Ispit nosi ukupno 100 bodova.

LITERATURA

  1. Materijali sa predavanja i vežbi koji se nalaze u rubrici Nastavni materijali - Geodezija.
  2. Kontić S.: Geodezija, Nauka, Beograd, 1995.

  3. Vračarić K. Aleksić I: Praktična geodezija, Geokarta, Beograd, 2007.

  4. Vračarić K. Aleksić I, Gučević J: Geodetski premer, RGZ, Beograd, 2011.

  5. Benka P. i drugi: Praktikum iz geodezije, FTN izdavaštvo, 2017

No courses in this category