Geodezija 2014/2015
(GG-14/15)

Predmetni nastavnik: Doc. dr Pavel Benka dipl. inž  (e-mail: paja@polj.uns.ac.rs)