Satelitska navigacija i navigacione usluge
(SNiNU)

Izborni predmet 8

Šifra predmeta: GI4IA