Lokacija - kancelarije

Obaveštenje za studente o lokaciji zgrade u kojoj se nalaze kancelarije profesora i asistenata koji su bili u zgradama Japan i TMD:

Kancelarije profesora i asistenata se nalaze u ulici Maksima Gorkog u dvorišnoj zgradi do koje se stiže kroz prolaz kod brojeva 22 i 24.

U prizemlju poslednje dvorišne zgrade levo se nalaze kancelarije 3, 6, 7 i 10.

Na stranici svakog predmeta na ovom sajtu će postojati informacija u kojoj od navedenih kancelarija sede predmetni profesor i asistent(i).

Last modified: Monday, 12 March 2018, 3:42 PM