O studijskom programu "geodezija i geomatika"

Studijski program ,,Geodezija i geomatika" Fakulteta tehničkih nauka u novom Sadu je osnovan 2007. godine, kada se upisuje i prva generacija studenata. Program je akreditovan od strane KAPK - Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Akreditovane su akademske studije u 4 nivoa:
  • Osnovne akademske studije
  • Master akademske studije
  • Specijalističke akademske studije
  • Doktorske akademske studije

Ciljevi studijskog programa Geodezija i geomatika su usmereni prvenstveno ka tome da studenti postignu naučne kompetencije i akademske veštine iz oblasti geodezije i geomatike.

Trenutno se nastava izvodi po planu (4+1), gde osnovne akademske (bachelor) studije traju 4 godine u okviru kojih osvaja 240 ESPB bodova (Evropski Sistem Prenosivih Bodova) i nakon urađenog završnog bachelor rada stiče se zvanje diplomirani inženjer geodezije. Diplomske akademske (master) studije traju jednu godinu nakon završenih osnovnih studija i u okviru te godine se stiče 60 ESPB bodova, što u zbiru sa prethodno osvojenih 240 bodova iznosi 300 ESPB bodova. Nakon urađenog diplomskog-master rada stiče se zvanje master diplomirani inženjer geodezije. Studije studijskog programa Geodezija i geomatika su potpuno usklađene sa Bolonjskom deklaracijom.

Last modified: Tuesday, 1 November 2016, 10:34 AM