Uputstvo

Moodle platforma za sajt studijskog programa Geodezija i geomatika.

Studenti mogu pristupati predmetima koji su na godini u koju su upisani.

Predmetni asistenti omogućuju pristup pojedinačnim predmetima (nepoloženi ispiti iz prethodnih godina).

Korisničko ime za prijavu na servis je broj indeksa (dobar primer: gg1-2013; loš primer: O001).

Šifra za prijavu je ista za sve studente na istoj godini i nju je potrebno promeniti nakon prve prijave na servis.

U gornjem desnom uglu moguće je promeniti jezik sajta (engleski jezik, srpski jezik).

Pitanja u vezi sa korišćenjem servisa možete poslati na zeljkob@uns.ac.rs

Last modified: Thursday, 3 May 2018, 12:48 PM