3D Katastar 30.11.2017

Pozivaju se svi studenti i nastavno osoblje da dana 30.11.2017 u 14h u svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka prisustvuju predavanju dr Karela Janečke na temu 3D katastar. 

Dr Karel Janečka je profesor sa Univerziteta u Plzenu, Češka i bavi se geoprostornim bazama podataka i geoinformacionim sistemima.

Last modified: Friday, 10 November 2017, 12:48 PM