Kontakt

Laboratorija za geoinformatiku

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima

Fakultet tehničkih nauka

Trg Dositeja Obradovića 6, 21101 Novi Sad

mail: geoinformatika@uns.ac.rs

Poslednja izmena: četvrtak, 15. mart 2018., 13:54