FTN       UNS     Laboratorija za Geoinformatiku

GEOINFORMATIKA

geoinformatika.uns.ac.rs

AKTUELNO:

Svi studenti su dodeljeni na odgovarajuće predmete u tekućoj školskoj godini, osim studenata prve godine geodezije i geomatike čiji će se podaci ažurirati kada se u potpunosti kompletiraju. User i password za logovanje su ostali nepromenjeni. Studenti master studija se loguju sa istim parametrima kao na osnovnim studijama.

Srećan početak nove školske godine.

Administratori

Skip courses

Courses

Collapse all
Expand all