Tehnike automatske ekstrakcije sadržaja analogne dokumentacije
(TAESAD)

Izborni predmet 8

Šifra predmeta: GI4IA