Primena geoinformacionih tehnilogija i sistema u biotehničkim naukama
(PGTiSuBN)

Izborni predmet 8

Šifra predmeta: GI4IA