Primena geoinformacionih tehnilogija i sistema u društvenim naukama
(PGTiSuDN)

Izborni predmet 8

Šifra predmeta: GI4IA