Primena geoinformacionih tehnologija i sistema u predviđanju
(PGTiSuP)

Izborni predmet 9

Šifra predmeta: GI4I4A